Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Неинформиране от страна на Европейската комисия на жалбоподател, подал жалба за нарушение, за хода на дело за нарушение CHAP (2021) 03526, Полша