Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Плащане от страна на Комисията (PMO) на надбавки за дете при споделено упражняване на родителските права само на единия от родителите