Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Липса на отговор от страна на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) на електронно писмо относно равното съотношение между половете в европейското състезание по киберсигурност