Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия на искане за обратна информация след отхвърлянето на предложение за психологическа подкрепа за жертвите на трафик на хора