Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Непредоставяне на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с кореспонденция относно предполагаеми нередности в процедура за възлагане на обществена поръчка