Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Оценката на Европейска служба за подбор на персонал (EPSO) на опита на кандидат в процедура за подбор на персонал на ЕС в областта на международното сътрудничество