Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Отговор на Европейската комисия на твърдение за нарушение във връзка с липсата на транспониране от страна на Италия на Директива 82/76/CCE относно подходящото възнаграждение на лекарите, записани за обучение на медицински специалисти в периода 1982—1991 г.