Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Липса на отговор от страна на Европейската комисия във връзка с кореспонденция относно, наред с другото, основана на пола дискриминация по отношение на пенсионната възраст в Полша