Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Tým veřejného ochránce práv

Aby úřad veřejné ochránkyně práv mohl zajistit řádné řešení stížností ve všech 24 jazycích Smluv a současně zvyšovat informovanost o tom, jak může jednotlivcům i organizacím pomoci, má k dispozici vysoce kvalifikovaný tým zaměstnanců hovořících mnoha jazyky. Vyhledejte si zaměstnance úřadu podle oblasti činnosti nebo si prohlédněte organizační schéma úřadu.

Evropský veřejný ochránce práv

Sekretariát evropského veřejného ochránce práv

Tým sekretariátu je odpovědný přímo veřejné ochránkyni práv a pracuje na základě jejích přímých pokynů. Poskytuje veřejné ochránkyni práv poradenství a podporu, aby jí pomohl zajistit naplňování její vize, strategie a cílů.
Všichni členové sekretariátu mohou dle potřeby doprovázet veřejnou ochránkyni práv na služebních cestách a mohou být pověřeni pomocí při přípravě projevů, prezentací nebo zpráv.
 • Aidan O'Sullivan
  Vedoucí sekretariátu
  Nese celkovou odpovědnost za strategii veřejného ochránce práv, za vztahy mezi orgány, mj. i za vztahy s Evropským parlamentem, a za řízení činnosti sekretariátu. Při uplatňování této strategie spolupracuje s generálním tajemníkem. Poskytuje veřejnému ochránci práv poradenství v oblasti komunikace a informační činnosti.
 • Fintan Butler
  Hlavní poradce
  Radí veřejnému ochránci práv v záležitostech týkajících se šetření, postupů používaných v rámci šetření a v souvisejících záležitostech.
 • Graham Smith
  Hlavní poradce
  Hlavní poradce veřejné ochránkyně práv pro oblast přístupu k dokumentům a pro procesy a výstupy vyřizování stížností. Zastupuje veřejnou ochránkyni práv jako řečník na konferencích a akcích.
 • Silvia Bartolucci
  Osobní asistentka
  Odpovídá za organizaci programu, služebních cest a schůzek veřejného ochránce práv.
 • Frederik Hafen
  Asistent v oblasti politik
  Odpovídá za každodenní vztahy s Evropským parlamentem, včetně Petičního výboru. Pomáhá při vnitřním i vnějším provádění strategie evropské veřejné ochránkyně práv, včetně přípravy brífinků evropské veřejné ochránkyně práv.
 • Caroline Moen
  Asistentka sekretariátu
  Odpovídá za řízení programu úřadu veřejného ochránce práv, zabývá se veškerou příchozí korespondencí a obdrženými pozvánkami, spravuje digitální archiv sekretariátu a stará se o příslušnou sekci intranetu úřadu. Odpovídá za ad hoc administrativní úkoly, které jsou jí přiděleny.

Generální sekretariát

Generální sekretariát odpovídá za celkové řízení úřadu veřejného ochránce práv a za zajišťování celkové koordinace a provádění strategie veřejné ochránkyně práv.
 • Cesira D'Aniello
  Generální tajemnice
 • Christophe Bauer
  Asistent – Procesy správy případů
 • Peter Dyrberg
  administrátor – poradce generálního tajemníka pro záležitosti šetření
 • Murielle Richardson
  administrátorka – poradkyně generálního tajemníka pro oblast lidských zdrojů a cyklus řízení

Oddělení pro komunikaci

Oddělení pro komunikaci odpovídá za informování široké veřejnosti, hlavních cílových skupin a dalších zainteresovaných stran o šetřeních a strategické činnosti veřejné ochránkyně práv a o jejím zapojení do příslušných debat a tvorby politik v EU.
Oddělení odpovídá za činnost v oblasti obecné strategické komunikace, například za koordinaci Evropské sítě veřejných ochránců práv.
 • Gundi Gadesmann
  vedoucí oddělení pro komunikaci
 • Sylvie Debout
  Asistentka pro publikace
 • Elena Kindyni
  Referent pro digitální komunikaci
 • Audrey Lemonnier
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Jean Lusweti
  referentka pro tvorbu textů a komunikaci
 • Honor Mahony
  tisková referentka
 • Carolina Marín Vargas
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Richard More O'Ferrall
  referent pro komunikaci
 • Marina Ramazanova
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Gabrielle Sheridan
  asistentka oddělení pro komunikaci
 • Christelle Therouse
  asistentka oddělení pro komunikaci

Oddělení č. 1 – šetření a informační a komunikační technologie

Oddělení č. 1 provádí šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nalézt řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami stanovenými veřejnou ochránkyní práv.
Oddělení č. 1 také pro úřad veřejného ochránce práv zajišťuje řízení podpory a řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií, jedná s Evropskou sítí veřejných ochránců práv a koordinuje činnost s ostatními mezinárodními organizacemi.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  vedoucí oddělení pro šetření a informační a komunikační technologie – oddělení č. 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Administrativní asistent
 • Maria Depasquale
  hlavní právnička
 • Juliano Franco
  hlavní právník
 • Inga Jasmontaitė
  Administrativní asistentka
 • Tereza Mandjukova
  vyřizovatelka případu
 • Maria Moustakali
  vyřizovatelka případu
 • Josef Nejedlý
  Právník
 • Aude Perrot
  vyřizovatelka případu
 • Jakub Pawlowicz
  Právník
 • Eija Salonen
  Právnička
 • Vieri Biondi
  Stážista
 • Morgane Macé
  Stážistka
Útvar informačních a komunikačních technologií
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  vedoucí útvaru informačních a komunikačních technologií
 • Kevin Crespo Gao
  podpora informačních technologií
 • Massimo Ezzy
  referent pro informační technologie – vývoj systému
 • Gaël Lambert
  referent pro informační technologie – LSA
 • Denis Nikolov
  Stážista - vývoj internetových stránek

Oddělení č. 2 – koordinace šetření týkajících se veřejného zájmu

Oddělení pro šetření č. 2 koordinuje šetření, která jsou podle názoru veřejné ochránkyně práv mimořádně důležitá z hlediska veřejného zájmu, a řídí zrychlený postup pro řešení případů týkajících se přístupu veřejnosti k dokumentům.
 • Fergal Ó Regan
  vedoucí oddělení pro koordinaci šetření týkajících se veřejného zájmu – oddělení č. 2
 • Tessa Harris Hess
  vyřizovatelka případu
 • Catherine Vaudé
  Administrativní asistentka
 • Elke Winter-Mes
  vyřizovatelka případu
 • Una Kadunić
  Stážistka

Oddělení č. 3 – šetření

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 4 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
 • Lambros Papadias
  vedoucí oddělení pro šetření – oddělení č. 3
 • Celien Coltura
  vyřizovatelka případu
 • Madeleine Healy
  vyřizovatelka případu
 • Patricia López Martín
  Právnička
 • Erika Murányi
  Administrativní asistentka
 • Silvia Ticau
  vyřizovatel případu
 • Diana Riochet
  Právnička
 • Marta Barzagli
  Stážistka
 • Georgia Kyrkou
  Stážistka

Oddělení č. 4 – šetření

Hlavním úkolem oddělení pro šetření č. 4 je provádět šetření možných případů nesprávného úředního postupu s cílem nacházet řešení v souladu se strategickými cíli a prioritami, které stanoví veřejná ochránkyně práv.
 • Tina Nilsson
  vedoucí oddělení pro šetření – oddělení č. 4
 • Peter Bonnor
  hlavní právník
 • Evelyne Coudière
  Administrativní asistentka
 • Nastasja Fuxa
  Právnička
 • Michaela Gehring
  vyřizovatelka případu
 • Laura Massocchi
  vyřizovatelka případu
 • Angela Marcos Figueruelo
  Právnička
 • Konstantinos Tsaklidis
  vyřizovatel případu
 • Julia Harter
  Stážistka
 • Louise Olander
  Stážistka

Oddělení pro strategická šetření

Úkolem oddělení pro strategická šetření je podporovat systémová zlepšení ve správě EU, zejména prováděním šetření z vlastního podnětu a dohledem nad nimi a jednáním s institucemi, orgány, úřady a agenturami v souladu s cíli, které stanovila veřejná ochránkyně práv ve své strategii „Směrem k roku 2019“, a prioritami vytyčenými v ročním plánu řízení.
 • Rosita Hickey
  vedoucí oddělení pro strategická šetření
 • Elpida Apostolidou
  právní asistentka
 • Tanja Ehnert
  vyřizovatelka případu
 • Koen Roovers
  vyřizovatel případu
 • Maximillian Kemp
  Stážista

Personální, administrativní a rozpočtové oddělení

Personální, administrativní a rozpočtové oddělení odpovídá za všechny administrativní záležitosti týkající se budov a vybavení, zaměstnanců, rozpočtu a financí úřadu veřejného ochránce práv. Úkolem tohoto oddělení je pomáhat veřejné ochránkyni práv zajišťováním nejlepších zaměstnanců pro úřad, vynikajících pracovních podmínek a nejvyšší úrovně efektivity a integrity při využívání veřejných prostředků.
 • Alessandro Del Bon
  Vedoucí personálního, administrativního a rozpočtového oddělení
 • Séverine Beyer
  asistentka pro správu dokumentů
 • Ana Gaspar
  asistentka pro správu dokumentů
 • Oualiba Makhloufia
  Referentka pro správu dokumentů
 • Michael Weiskorn
  asistent pro správu dokumentů – svobodný přístup k informacím
 • Caroline Zinck
  asistentka pro správu dokumentů
Rozpočtový úsek
 • Véronique Vandaele
  Vedoucí rozpočtového úseku
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  pracovnice administrativní podpory vedoucího oddělení – podpora ve finančních záležitostech
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Finanční asistent
 • Stéphanie Maraj
  Finanční asistentka
 • Emese Szentes
  Finanční asistentka
Úsek lidských zdrojů
 • Zina Assimakopoulou
  Vedoucí úseku lidských zdrojů
 • Rachel Doell
  Administrativní asistentka
 • Henri Finckbohner
  Řidič - administrativí podpora
 • Giovanna Fragapane
  Administrativní asistentka
 • Marjorie Fuchs
  Správce
 • Isgouhi Krikorian
  Administrativní asistentka
 • Félicia Voltzenlogel
  asistentka pro lidské zdroje

Úředník pro ochranu údajů

 • Juliano Franco
  Úředník proochranu údajů
 • Elpida Apostolidou
  Asistentka inspektora ochrany údajů