Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Nábor pracovníků

Postup

Volná stálá pracovní místa v sekretariátu evropského veřejného ochránce práv jsou obsazována prostřednictvím interního převedení nebo povýšení zaměstnanců, převedení nebo dočasného přidělení úředníků z jiných orgánů či institucí Evropské unie nebo náboru ze seznamů vhodných uchazečů sestavených na základě otevřených výběrových řízení pořádaných Evropským úřad pro výběr personálu (EPSO) nebo jiným orgánem či institucí EU.

Volná dočasná pracovní místa jsou zveřejňována interně, a to za účelem podpory profesního rozvoje současných zaměstnanců, nebo na internetových stránkách evropského veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv o těchto volných pracovních místech zpravidla informuje ostatní orgány a instituce Evropské unie. U profilů, které jsou v rámci úřadu veřejného ochránce práv zapotřebí pravidelněji, může veřejný ochránce práv rozhodnout o zveřejnění časově neomezených oznámení o volných pracovních místech za účelem vytvoření seznamu uchazečů, kteří mohou být v případě potřeby pozváni na testy a pohovory.

Uchazečům, kteří uspěli v jednom nebo několika výběrových řízeních a zajímají se konkrétně o práci v úřadu evropského veřejného ochránce práv, doporučujeme, aby se obrátili na personální, administrativní a rozpočtové oddělení úřadu.

Oznámení o volném pracovním místě

V současnosti vypsal Úřad Evropského veřejného ochránce práv následující nabídky volných pracovních míst:

(Senior) Case Handler AD 5/9 in the Office of the European Ombudsman

The (Senior) Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Lhůta pro podávání žádostí již uplynula.

Externí odkazy

Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) - Úřad pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO) byl zřízen dne 26. července 2002. Jeho posláním je organizovat pro všechny orgány Evropské unie (jmenovitě pro Evropský parlament, Radu, Evropskou komisi, Soudní dvůr,Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a evropského veřejného ochránce práv) otevřená výběrová řízení na pozice vysoce kvalifikovaných pracovníků. Úřad EPSO se stal plně funkčním k 1. lednu 2003.

Stáže

Předpisy

Veřejný ochránce práv nabízí dvakrát ročně stáže, a to především absolventům vysokých škol nebo zájemcům s obdobným vzděláním. Stáže probíhají buď ve Štrasburku nebo v Bruselu, podle potřeb úřadu. Každý rok začínají 1. září a 1. ledna.

Nutnou podmínkou pro stážisty u úřadu veřejného ochránce práv je velmi dobrá znalost angličtiny. Žádosti musejí být proto předloženy v angličtině. Ze stejných důvodů jsou dokumenty, které se týkají žádostí o stáže, k dispozici pouze v angličtině.

Traineeship 2019/2020

We invite you to apply for a traineeship starting either on 1 September 2019 or on 1 January 2020. We offer paid traineeships for an initial period of four months, which can be extended by eight months (subject to an assessment of trainees’ performance).

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication
  3. web development
Podat žádost