Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Nábor pracovníků

Postup

Volná stálá pracovní místa v sekretariátu evropského veřejného ochránce práv jsou obsazována prostřednictvím interního převedení nebo povýšení zaměstnanců, převedení nebo dočasného přidělení úředníků z jiných orgánů či institucí Evropské unie nebo náboru ze seznamů vhodných uchazečů sestavených na základě otevřených výběrových řízení pořádaných Evropským úřad pro výběr personálu (EPSO) nebo jiným orgánem či institucí EU.

Volná dočasná pracovní místa jsou zveřejňována interně, a to za účelem podpory profesního rozvoje současných zaměstnanců, nebo na internetových stránkách evropského veřejného ochránce práv. Veřejný ochránce práv o těchto volných pracovních místech zpravidla informuje ostatní orgány a instituce Evropské unie. U profilů, které jsou v rámci úřadu veřejného ochránce práv zapotřebí pravidelněji, může veřejný ochránce práv rozhodnout o zveřejnění časově neomezených oznámení o volných pracovních místech za účelem vytvoření seznamu uchazečů, kteří mohou být v případě potřeby pozváni na testy a pohovory.

Uchazečům, kteří uspěli v jednom nebo několika výběrových řízeních a zajímají se konkrétně o práci v úřadu evropského veřejného ochránce práv, doporučujeme, aby se obrátili na personální, administrativní a rozpočtové oddělení úřadu.

Oznámení o volném pracovním místě

V současnosti vypsal Úřad Evropského veřejného ochránce práv následující nabídky volných pracovních míst:

Inquiries Officer AD 5/8 in the Office of the European Ombudsman

The Inquiries Officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

To be eligible, candidates must either be (i) established EU officials or (ii) successful candidates in an open competition organised by the European Personnel Selection Office (EPSO). Apply only if you meet one of these requirements.

Lhůta pro podávání žádostí již uplynula.

Inquiries Officer in the Office of the European Ombudsman

The Inquiries Officer in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Lhůta pro podávání žádostí již uplynula.

Externí odkazy

EPSO Podívejte se na internetové stránky EU Careers, kde můžete vyhledávat v nabídce stálých i dočasných pracovních příležitostí v institucích a agenturách EU, včetně pracovních míst pro smluvní zaměstnance, stážisty a dočasně přidělené úředníky.

Stáže

Předpisy

Veřejný ochránce práv nabízí dvakrát ročně stáže, a to především absolventům vysokých škol nebo zájemcům s obdobným profilem. Stáže obvykle začínají dne 1. září a dne 1. ledna každého roku. Oznámení o vyhlášení stáží s výzvou k podávání přihlášek se zveřejňuje pro oba termíny, obvykle dne 1. února a dne 1. května. V oznámení jsou uvedeny bližší informace o požadovaných profilech. Stáže probíhají buď ve Štrasburku nebo v Bruselu v závislosti na potřebě úřadu.

Nutnou podmínkou pro stážisty u úřadu veřejného ochránce práv je velmi dobrá znalost angličtiny. Žádosti musejí být proto předloženy v angličtině. Ze stejných důvodů jsou dokumenty, které se týkají žádostí o stáže, k dispozici pouze v angličtině.

Traineeship September 2020

We invite you to apply for a traineeship starting on 1 September 2020. We offer paid traineeships for a period of one year.

The Ombudsman is offering traineeships in:

  1. case handling
  2. media and communication

Lhůta pro podávání žádostí již uplynula.