Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Ombudsmannen anordnar ett offentligt samråd om öppenheten i EU:s beslutsprocesser på miljöområdet

Ombudsmannen har inlett ett offentligt samråd för att bedöma öppenheten och allmänhetens deltagande i EU:s beslutsprocesser på miljöområdet. Syftet är att utvärdera om medborgarna har tillgång till aktuell information inom ett område som har stort allmänintresse. Samrådet genomförs på samtliga 24 av EU:s officiella språk och pågår fram till den 15 12 2022.

Du hittar mer bakgrundsinformation om detta område här (endast på engelska).