Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przejrzystości procesu decyzyjnego UE dotyczącego środowiska

Rzecznik rozpoczął konsultacje publiczne, aby ocenić przejrzystość procesu decyzyjnego UE dotyczącego środowiska i uczestnictwo społeczeństwa w tym procesie. Celem jest ocena, czy obywatele mają dostęp do aktualnych informacji dotyczących zagadnienia, które ma szczególne znaczenie dla społeczeństwa. Konsultacje są prowadzone we wszystkich 24 językach urzędowych UE i trwają do 15.12.2022 r.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj (tylko w języku angielskim).