Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

L-Ombudsman torganizza konsultazzjoni pubblika dwar it-trasparenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet ambjentali tal-UE

L-Ombudsman nediet konsultazzjoni pubblika sabiex tivvaluta t-trasparenza u l-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet ambjentali tal-UE. L-għan huwa li jiġi evalwat jekk iċ-ċittadini għandhomx aċċess għal informazzjoni aġġornata f’qasam ta’ interess pubbliku għoli. Il-konsultazzjoni hija disponibbli fl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-UE u ser tibqa’ għaddejja sal-15/12/2022.

Għandek issib aktar informazzjoni ġenerali dwar din il-kwistjoni hawnhekk (bl-Ingliż biss).