Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Ombudsmenė rengia viešas konsultacijas dėl skaidrumo priimant ES sprendimus aplinkos klausimais

Ombudsmenė pradėjo viešas konsultacijas, siekdama įvertinti skaidrumą ir visuomenės dalyvavimą priimant ES sprendimus aplinkos klausimais. Tikslas – įvertinti, ar piliečiai turi galimybę gauti naujausią informaciją visuomenei labai svarbioje srityje. Konsultacijos vyksta visomis 24 oficialiosiomis ES kalbomis ir tęsiasi iki 2022/12/15.

Daugiau informacijos apie šį klausimą rasite čia (tik anglų kalba).