Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europski ombudsman pokreće javno savjetovanje o transparentnosti u odlučivanju EU-a u pitanjima okoliša

Europski ombudsman pokrenuo je javno savjetovanje radi procjene transparentnosti i sudjelovanja javnosti u odlučivanju EU-a u pitanjima okoliša. Cilj je savjetovanja ocijeniti imaju li građani pristup ažurnim informacijama u području od velikog javnog interesa. Savjetovanje je dostupno na 24 službena jezika EU-a i traje do 15/12/2022.

Više informacija o tom pitanju dostupno je ovdje (samo na engleskom jeziku).