Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Reáchtálann an tOmbudsman comhairliúchán poiblí maidir le trédhearcacht i gcinnteoireacht comhshaoil de chuid an Aontais Eorpaigh

Tá comhairliúchán poiblí seolta ag an Ombudsman chun trédhearcacht agus rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht comhshaoil an AE a mheas. Is é an aidhm atá leis ná a mheas cibé an bhfuil nó nach bhfuil rochtain ag saoránaigh ar fhaisnéis atá cothrom le dáta i réimse a bhfuil ardspéis phoiblí ag baint leis. Tá an comhairliúchán ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an AE agus mairfidh sé go dtí 15/12/2022.

Faigh tuilleadh faisnéis chúlra ar an gceist seo anseo (i mBéarla amháin).