Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Омбудсманът провежда обществена консултация относно прозрачността при вземането на решения в областта на околната среда в ЕС

Омбудсманът започна обществена консултация за оценка на прозрачността и участието на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на околната среда в ЕС. Целта е да се оцени дали гражданите имат достъп до актуална информация в област от голям обществен интерес. Консултацията е достъпна на всичките 24 официални езика на ЕС и продължава до 15.12.2022 г.

Повече информация по този въпрос можете да намерите тук (само на английски език).