Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

Undersökningarna som inleddes av Europeiska ombudsmannen 2017 gällde följande institutioner

256

Europeiska kommissionen

57,3 %

34

Europeiska rekryteringsbyrån

7,6 %

22

Europaparlamentet

4,9 %

17

Europeiska utrikestjänsten

3,8 %

16

Europeiska byrån för bedrägeribekämpning

3,6 %

35

EU:s byråer

7,8 %

67

Övrigt

15,0 %