Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2021 och klagomål som överfördes

Klagande som av Europeiska ombudsmannen gavs rådet att kontakta andra institutioner och organ under 2021 och klagomål som överfördes

Nationella förvaltningar och andra organisationer

292

31 %

En medlem i Europeiska ombudsmannanätverket

473

49 %

En nationell eller regional ombudsman eller ett liknande organ

402

42 %

Europaparlamentets utskott för framställningar

71

7 %

Europeiska kommissionen

127

13 %

SOLVIT

35

4 %

Övriga EU-institutioner, EU-organ eller EU-byråer

31

3 %

 

958 totalt sett