Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Institucije, na katere so se nanašale preiskave, ki jih je leta 2017 izvedel urad evropske varuhinje človekovih pravic

Institucije, na katere so se nanašale preiskave, ki jih je leta 2017 izvedel
urad evropske varuhinje človekovih pravic

256

Evropska komisija

57,3 %

34

Evropski urad za izbor osebja

7,6 %

22

Evropski parlament

4,9 %

17

Evropska služba za zunanje delovanje

3,8 %

16

Evropski urad za boj proti goljufijam

3,6 %

35

Agencije EU

7,8 %

67

Drugo

15,0 %