Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Trajanje preiskav pri primerih, ki jih je zaključila evropska varuhinja človekovih pravic

Trajanje preiskav pri primerih, ki jih je zaključila evropska varuhinja človekovih pravic

v letu 2013
(v povprečju 13 mesecev)

v letu 2021
(v povprečju manj kot 4 mesecev)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Zadeve, zaključene prej kot v 3 mesecih

171 (37 %)

  86 (28 %)

Zadeve, zaključene v 3 do 12 mesecih

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Zadeve, zaključene v 12 do 18 mesecih

124 (27 %)

2 (1 %)

Zadeve, zaključene po več kot 18 mesecih[1]

 

[1] Nekateri zapleteni primeri zahtevajo več krogov posvetovanj s pritožnikom in zadevno institucijo.