Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Teme strateškega dela v letu 2021

Teme strateškega dela v letu 2021

Teme strateškega dela v letu 2021

Strateške poizvedbe

· Kako Evropska komisija upravlja pojav „vrtljivih vrat“ med svojimi uslužbenci

· Preglednost interakcij Evropske komisije s predstavniki tobačne industrije

· Kako Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) izpolnjuje svoje obveznosti na področju temeljnih pravic in zagotavlja odgovornost v zvezi s svojimi vse večjimi pristojnostmi

· Kako je Evropska obrambna agencija (EDA) obravnavala priglasitev, ki jo je podal njen nekdanji izvršni direktor v zvezi s svojo zasedbo vodilnega položaja v družbi Airbus

· Kako Evropska komisija nadzoruje uporabo sredstev EU, namenjenih spodbujanju pravice invalidov in starostnikov do samostojnega življenja

· Evropska investicijska banka zbira nekatere osebne podatke o kandidatih za zaposlitev pred odločitvijo o njihovi zaposlitvi

Strateške pobude (prošnje za pojasnila, neuradne preiskave)

· Kako institucije, organi, uradi in agencije EU arhivirajo besedilna in takojšnja sporočila, ki jih njihovi uslužbenci pošiljajo/prejemajo v okviru svojih službenih dejavnosti

· Umetna inteligenca in uprava EU

· Dolžnost uprave EU, da obvešča javnost o tem, kako uveljavljati pravico do dostopa javnosti do dokumentov EU

· Preglednost portala EU za upravljanje razpisov za javna naročila, ki jih oddajo institucije EU

· Obveznosti Evropske komisije glede zagotavljanja preglednosti v okviru prihodnjega pregleda zakonodaje EU o tobačnih izdelkih

· Kako Evropska komisija daje na voljo informacije o srečanjih med komisarji in organizacijami ali samozaposlenimi osebami

· Kako Evropska komisija zagotavlja spoštovanje človekovih pravic v okviru mednarodnih trgovinskih sporazumov