Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Porady, skargi i dochodzenia w 2017 r.

Porady, skargi i dochodzenia w 2017 r.
15 837 Liczba osób, którym Europejska Rzecznik udzieliła pomocy w 2017 r.
12 521 Porady udzielone za pośrednictwem Interaktywnego przewodnika na stronie internetowej Rzecznika
2 181 Skargi rozpatrzone w 2017 r.
1 135 Prośby o udzielenie informacji, na które odpowiedziała Rzecznik Praw Obywatelskich
447 Dochodzenia otwarte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2016 r.
433 Dochodzenia otwarte na podstawie skarg
14 Dochodzenia wszczęte z własnej inicjatywy
363 Dochodzenia zamknięte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2017 r.
348 Zamknięte dochodzenia, które otwarto na podstawie skarg
15 Zamknięte dochodzenia otwarte przez Rzecznika z własnej inicjatywy