Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2017. gadā

Konsultācijas, sūdzības un izmeklēšanas 2017. gadā
15 837 Cilvēki, kam Eiropas Ombuds palīdzējis 2017. gadā
12 521 Konsultācijas, kas sniegtas, izmantojot Ombuda tīmekļa vietnē pieejamo interaktīvo ceļvedi
2 181 Sūdzības, kas izskatītas 2017. gadā
1 135 Informācijas pieprasījumi, uz kuriem atbildējis Ombuds
447 Izmeklēšanas, ko Eiropas ombude sāka 2017. gadā
433 Izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
14 Izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas
363 Izmeklēšanas, ko Eiropas ombude slēdza 2017. gadā
348 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas, pamatojoties uz sūdzībām
15 Slēgtās izmeklēšanas, kas sāktas pēc ombudes iniciatīvas