Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2017 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2017 m.
15 837 2017 m. Europos ombudsmenės pagalba pasinaudoję asmenys
12 521 Naudojantis interaktyviuoju vadovu ombudsmeno interneto svetainėje suteiktos konsultacijos
2 181 2017 m. išnagrinėti skundai
1 135 Ombudsmenės atsakymai į prašymus suteikti informaciją
447 2017 m. Europos ombudsmenės pradėti tyrimai
433 Remiantis skundais pradėti tyrimai
14 Savo iniciatyva pradėti tyrimai
363 2017 m. Europos ombudsmenės užbaigti tyrimai
348 Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai
15 Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai