Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

2013 m.
(vidutiniškai 13 mėnesių)

2021 m.
(vidutiniškai mažiau nei 4 mėnesiai)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos

171 (37 %)

  86 (28 %)

Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

124 (27 %)

2 (1 %)

Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]

 

[1] Kad būtų išspręstos kai kurios sudėtingos bylos, būtina surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir atitinkama institucija.