Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017

15 837

Daoine ar chabhraigh an tOmbudsman Eorpach leo sa bhliain 2017

12 521

Comhairle a tugadh tríd an Treoir Idirghníomhach ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman

2 181

Gearáin a láimhseáladh sa bhliain 2017

1 135

Iarrataí ar fhaisnéis ar thug an tOmbudsman freagra orthu

447

Fiosrúcháin a d’oscail an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

433

Fiosrúcháin a osclaíodh de bhun gearán

14

Fiosrúcháin féintionscnaimh a osclaíodh

363

Fiosrúcháin a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

348

Fiosrúcháin ghearánbhunaithe a dúnadh

15

Fiosrúcháin féintionscnaimh a dúnadh