Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin sa bhliain 2017
15 837 Daoine ar chabhraigh an tOmbudsman Eorpach leo sa bhliain 2017
12 521 Comhairle a tugadh tríd an Treoir Idirghníomhach ar shuíomh Gréasáin an Ombudsman
2 181 Gearáin a láimhseáladh sa bhliain 2017
1 135 Iarrataí ar fhaisnéis ar thug an tOmbudsman freagra orthu
447 Fiosrúcháin a d’oscail an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
433 Fiosrúcháin a osclaíodh de bhun gearán
14 Fiosrúcháin féintionscnaimh a osclaíodh
363 Fiosrúcháin a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017
348 Fiosrúcháin ghearánbhunaithe a dúnadh
15 Fiosrúcháin féintionscnaimh a dúnadh