Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

An tOmbudsman Eorpach agus tusa - Conas a oibríonn sé

ar féidir leo dul i dteagmháil leis an Ombudsman Eorpach?

Saoránaigh, ENRanna, comhlachais, gnólachtaí, ollscoileanna, iriseoirí...
 • A bhfuil gearáin acu a bhaineann le hinstitiúid, oifig nó gníomhaireacht de chuid an AE
 • A rinne iarracht cheana féin an fhadhb a réiteach leis an gcomhlacht AE atá i gceist
 • Mura bhfuil níos mó ná dhá bhliain thart ó ardaíodh an tsaincheist
 • Mura bhfuil aon ghníomh dlíthiúil eile ar siúl

Is féidir leis an Ombudsman cabhrú LE

 • Láimhseáil éagórach ag comhlachtaí AE
 • Fadhbanna le tairiscintí/conarthaí AE
 • Íocaíochtaí déanacha ó chistí AE
 • Rochtain diúlta ar dhoiciméid
 • Moilleanna i ngnóthaíocht le comhlachtaí AE
 • Brústocaireacht neamhluaite nó mhhíchuí

CÉARD is féidir leis an Ombudsman a dhéanamh?

 • Obair leantach a dhéanamh ar do ghearán leis an gcomhlacht AE
 • Cabhrú le réiteach cothrom ar d'fhadhb a aimsiú
 • Moltaí a eisiúint do chomhlachtaí AE
 • Imscrúdú a dhéanamh ar dhoiciméid AE

CONAS dul i dteagmháil leis an Ombudsman?

 • Is féidir dul i dteagmháil leis an Ombudsman i 24 teanga oifigiúil an AE
 • Comhlánaigh an fhoirm éasca ghearán ar líne.