Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

Euroopan oikeusasiamiehen vuonna 2017 tekemät tutkimukset koskivat seuraavia elimiä

256

Euroopan komissio

57,3 %

34

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

7,6 %

22

Euroopan parlamentti

4,9 %

17

Euroopan ulkosuhdehallinto

3,8 %

16

Euroopan petostentorjuntavirasto

3,6 %

35

EU:n virastot

7,8 %

67

Muu

15,0 %