Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen saattamien tutkimusten kesto

Euroopan oikeusasiamiehen päätökseen saattamien tutkimusten kesto

vuonna 2013
(keskimäärin
13 kuukautta)

vuonna 2021
(keskimäärin
alle 4 kuukautta)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

tapauksista saatiin päätökseen
3 kuukaudessa

171 (37 %)

  86 (28 %)

tapauksista saatiin päätökseen
3−12 kuukaudessa

  65 (14 %)

  17 (6 %)

tapauksista saatiin päätökseen
12−18 kuukaudessa

124 (27 %)

2 (1 %)

tapauksista saatiin päätökseen
yli 18 kuukaudessa[1]

 

[1] Jotkin monimutkaiset tapaukset edellyttävät kantelijan ja asianomaisen toimielimen kuulemista useampaan kertaan.