Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Nõuanded, kaebused ja uurimised 2017. aastal

Nõuanded, kaebused ja uurimised 2017. aastal
15 837 Euroopa Ombudsmanilt 2017. aastal abi saanud inimest
12 521 ombudsmani veebilehel oleva interaktiivse juhendi kaudu antud nõuannet
2 181 2017. aastal menetletud kaebust
1 135 teabenõuet, millele ombudsman vastas
447 Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal alustatud uurimist
433 kaebuse alusel algatatud uurimist
14 algatatud omaalgatuslikku uurimist
363 Euroopa Ombudsmani poolt 2017. aastal lõpetatud uurimist
348 lõpetatud uurimist, mida algatati kaebuse alusel
15 lõpetatud omaalgatuslikku uurimist