Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Vejledning, klager og undersøgelser i 2017

Vejledning, klager og undersøgelser i 2017
15 837 Borgere, der blev hjulpet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017
12 521 Vejledninger givet via den interaktive vejledning på Ombudsmandens websted
2 181 Klager behandlet i 2017
1 135 Anmodninger om information besvaret af Ombudsmanden
447 Undersøgelser indledt af Den Europæiske Ombudsmand i 2017
433 Undersøgelser indledt på grundlag af klager
14 Undersøgelser indledt på eget initiativ
363 Undersøgelser afsluttet af Den Europæiske Ombudsmand i 2017
348 Undersøgelser på grundlag af klager afsluttet
15 Undersøgelser på eget initiativ afsluttet