Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Evropský veřejný ochránce práv a vy - Jak to funguje

KDO se může obrátit na evropského veřejného ochránce práv?

Občané, nevládní organizace, sdružení, podniky, univerzity, novináři...
 • se stížnostmi týkajícími se orgánů, institucí, úřadů nebo agentur EU
 • poté, co se již pokusili problém vyřešit s příslušným subjektem EU
 • pokud záležitost není starší než 2 roky
 • pokud v dané záležitosti nejsou podnikány žádné jiné právní kroky

Veřejný ochránce práv může pomoci S

 • nespravedlivým zacházením ze strany subjektů EU
 • problémy s nabídkovými řízeními / smlouvami EU
 • opožděnými platbami z fondů EU
 • zamítnutím přístupu k dokumentům
 • prodlevami při jednání se subjekty EU
 • skrytou nebo nekalou lobbistickou činností

CO může veřejný ochránce práv dělat?

 • řešit vaši stížnost s příslušným subjektem EU
 • pomoci s nalezením spravedlivého řešení vašeho problému
 • vydat doporučení subjektům EU
 • nahlížet do dokumentů EU

JAK se můžete obrátit na veřejného ochránce práv?

 • na veřejného ochránce práv se můžete obrátit v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU
 • vyplňte jednoduchý on-line formulář stížnosti