Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2017 г., се отнасяха до следните институции

Проверките, извършени от Европейския омбудсман през 2017 г., се отнасяха до следните институции

256

Европейска комисия

57,3 %

34

Европейска служба за подбор на персонал

7,6 %

22

Европейски парламент

4,9 %

17

Европейска служба за външна дейност

3,8 %

16

Европейска служба за борба с измамите

3,6 %

35

Агенции на ЕС

7,8 %

67

Други

15,0 %