Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Съвети, жалби и проверки през 2017 г.

Съвети, жалби и проверки през 2017 г.
15 837 Граждани, получили помощ от Европейския омбудсман през 2017 г.
12 521 Консултации, предоставени чрез интерактивното ръководство на уебсайта на омбудсмана
2181 Разгледани жалби през 2017 г.
1135 Отговори на искания за информация, предоставени от омбудсмана
447 Проверки, предприети от Европейския омбудсман през 2017 г.
433 Проверки, предприети въз основа на жалби
14 Проверки, предприети по собствена инициатива
363 Проверки, приключени от Европейския омбудсман през 2017 г.
348 Приключени проверки въз основа на жалби
15 Приключени проверки по собствена инициатива