Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман

Продължителност на проверките по случаи, приключени от Европейския омбудсман

През 2013 г.
(средно 13 месеца)

През 2021 г.
(средно по-малко
от
4 месеца)

 

101 (22 %)

200 (65 %)

Случаи, приключени в срок до 3 месеца

171 (37 %)

  86 (28 %)

Случаи, приключени в срок от 3 до 12 месеца

  65 (14 %)

  17 (6 %)

Случаи, приключени в срок от 12 до 18 месеца

124 (27 %)

2 (1 %)

Случаи, приключени след повече от 18 месеца[1]

 

[1] Някои сложни случаи предполагат няколко цикъла на консултации с жалбоподателя и съответната институция.