Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Теми на стратегическата дейност през 2021 г.

Теми на стратегическата дейност през 2021 г.

Стратегически проверки

· Как Европейската комисия управлява случаите на „кадрова въртележка“ сред нейните служители

· Принципът на прозрачност при взаимодействията на Европейската комисия с представители на тютюневата индустрия

· Как Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) спазва задълженията си в областта на основните права и гарантира отчетност във връзка с разширените си отговорности

· Отношението на Европейската агенция по отбрана (EDA) към кандидатурата на бившия ѝ главен изпълнителен директор за заемане на висшa длъжност в Airbus

· Начинът, по който Европейската комисия е насърчавала правото на независим живот на хората с увреждания и на хората в напреднала възраст

· Фактът, че Европейската инвестиционна банка събира определена лична информация за кандидатите за работа, преди да вземе решение за наемане на работа

Стратегически инициативи (искания на разяснения, неформални запитвания)

· Действията на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС за записване на съобщения в реално време, изпратени/ получени от техни служители при изпълнение на служебните им задължения

· Изкуственият интелект и администрацията на ЕС

· Задължението на администрацията на ЕС да информира обществеността за това как да упражнява правото си на публичен достъп до документи на ЕС

· Прозрачност на портала на ЕС за управление на търгове за договори, възлагани от институциите на ЕС

· Задълженията на Европейската комисия за прозрачност в контекста на предстоящия преглед на законодателството на ЕС в областта на тютюна

· Как Европейската комисия предоставя информация за срещи между комисари и организации или самостоятелно заети физически лица

· Как Европейската комисия гарантира зачитането на правата на човека в контекста на международните търговски споразумения