Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv

Evropský veřejný ochránce práv šetří stížnosti jednotlivců, podniků a organizací týkající se nesprávného úředního postupu orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie.

Stížnost je nutné podat do dvou let ode dne, kdy se osoba, jíž se záležitost týká, o příslušných skutečnostech dozvěděla.

Co je třeba učinit před podáním stížnosti: Stěžovatel se musí nejprve obrátit na dotčenou instituci a pokusit se vyřešit záležitost přímo s ní.

Co je nesprávný úřední postup?

K nesprávnému úřednímu postupu dochází tehdy, když instituce nejedná v souladu s právními předpisy nebo zásadami řádné správy nebo porušuje lidská práva.

Nesprávným úředním postupem se rozumí mimo jiné správní pochybení, nespravedlnost, diskriminace nebo zneužití moci, například v rámci správy finančních prostředků EU, zadávání veřejných zakázek nebo náboru zaměstnanců. Nesprávným úředním postupem je také neposkytnutí odpovědi nebo odmítnutí udělení přístupu k informacím ve veřejném zájmu či neopodstatněné zdržení udělení tohoto přístupu.

Co evropský veřejný ochránce práv nemůže

Evropský veřejný ochránce práv nemůže šetřit stížnosti na vnitrostátní, regionální nebo místní správní orgány v členských státech, a to ani v případě, kdy se stížnosti týkají záležitostí EU.

Veřejný ochránce práv nemůže šetřit záležitosti, které jsou předmětem soudního řízení.

Může mi veřejný ochránce práv pomoci? Pokud ne, kdo jiný by mohl?

Pokud vám veřejný ochránce práv není schopen pomoci s danou záležitostí, můžete o pomoc požádat jiné subjekty.

Pomocí filtrů zkontrolujte, zda jsou splněna kritéria pro to, aby veřejný ochránce práv zahájil šetření vaší stížnosti, nebo zda vám může poradit.

Přejete si podat stížnost, nebo chcete požádat o informace?

Pokud nejste občanem EU ani fyzickou či právnickou osobou s bydlištěm či sídlem v členském státě EU, evropský veřejný ochránce práv se Vaší stížností zpravidla nemůže zabývat. V některých případech se evropský veřejný ochránce práv může rozhodnout, že ve věci, na kterou jste upozornili, zahájí šetření z vlastního podnětu.
Pokračujte, chcete-li zjistit, zda Vaše stížnost spadá do působnosti evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Vaše stížnost se zřejmě týká veřejné správy v členském státě EU. Stížnostmi týkajícími se veřejné správy v členském státě EU včetně stížností souvisejících s otázkami právních přepisů EU se zabývají členové Evropské sítě veřejných ochránců práv. Chcete-li, aby vaši stížnost řešil člen Evropské sítě veřejných ochránců práv, najděte si příslušný úřad, na který je třeba se obrátit:

Můžete také:

 • podat petici Evropskému parlamentu. Evropský parlament se zabývá peticemi k tématům, která se týkají oblastí činnosti Evropské unie. Petice Evropskému parlamentu umožňují upozorňovat na případy porušení práv evropského občana ze strany členského státu, místních orgánů nebo jiné instituce.
  Další informace o podání petice najdete na internetových stránkách Petičního výboru Evropského parlamentu;
 • obrátit se na síť SOLVIT, která se zabývá přeshraničními problémy souvisejícími s nesprávným uplatňováním právních předpisů EU orgány veřejné moci členských států. SOLVIT se snaží najít pragmatické řešení v desetitýdenní lhůtě. SOLVIT v zásadě řeší libovolný přeshraniční problém mezi podnikem nebo občanem a vnitrostátním orgánem veřejné moci.
  Další informace o této síti jsou k dispozici na internetových stránkách sítě SOLVIT;
 • podat stížnost Evropské komisi, která vyřizuje stížnosti na údajná porušení práva EU členskými státy EU.
  Informace o způsobu podání stížnosti naleznete v této sekci internetových stránek Komise: „ Formulář pro podání stížnosti na porušení práva EU “.


Evropský veřejný ochránce práv Vám možná bude schopen pomoci. Aby mohl veřejný ochránce práv zahájit šetření Vaší stížnosti, je nutné splnit řadu podmínek.

Prosím pokračujte:


Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Evropský veřejný ochránce práv Vám možná bude schopen pomoci. Aby mohl veřejný ochránce práv zahájit šetření Vaší stížnosti, je nutné splnit řadu podmínek.

Prosím pokračujte:


Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Other Ombudsmen in Bulgaria"  internetových stránek bulharské  "Ombudsman Information Network" (Informační sítě veřejného ochránce práv) obsahuje odkazy na další instituce pro ochranu práv v Bulharsku.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Odkazy jinam" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek justičního kancléře obsahuje seznam dalších institucí v Estonsku a v Evropě, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Χρήσιμες Συνδέσεις" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Řecku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Informace o tom, jak podat stížnost k ochránci práv, naleznete v oddíle „Saisir le Défenseur des droits“ internetových stránek tohoto úřadu.

V oddíle „Nos partenaires“ internetových stránek ochránce práv naleznete seznam dalších subjektů ve Francii, které by vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

V sekci "If we can't help" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv najdete seznam dalších institucí vyřizujících stížnosti, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Linkovi" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Chorvatsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Συνδέσεις" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí na Kypru, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Lotyšsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek národního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Andere klachtvoorzieningen" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Nizozemsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Behörden" internetových stránek vládní agentury "HELP.gv.at" obsahuje seznam dalších orgánů a institucí vyřizujících stížnosti, které Vám případně mohou pomoci.


Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Ligações" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Portugalsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Stiri" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Rumunsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Useful links" (Užitečné odkazy) internetových stránek slovinského veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí ve Slovinsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Adresár liniek" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek parlamentního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí ve Finsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Informace o tom, jak podat stížnost k veřejnému ochránci práv, naleznete v oddíle „Ankohu“ internetových stránek tohoto úřadu.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.


Sekce "Useful Links" (Užitečné odkazy) internetových stránek národního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.


![quide.nota.advice]

Sekce "Links" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších orgánů v Černé Hoře, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Informace o tom, jakým způsobem lze podat stížnost tureckému veřejnému ochránci práv, naleznete v oddíle „How do you apply?“ na internetových stránkách veřejného ochránce práv.


Informace o tom, jak podat stížnost k ochránci práv občanů, naleznete v oddíle „Complaint“ internetových stránek tohoto úřadu.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

![quide.nota.advice]

Sekce "Find Authorities" internetových stránek "Gateway to the public sector in Norway" obsahuje seznam dalších institucí v Norsku, které by Vám mohly pomoci.


Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Other Ombudsmen in Bulgaria"  internetových stránek bulharské  "Ombudsman Information Network" (Informační sítě veřejného ochránce práv) obsahuje odkazy na další instituce pro ochranu práv v Bulharsku.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Odkazy jinam" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek justičního kancléře obsahuje seznam dalších institucí v Estonsku a v Evropě, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Χρήσιμες Συνδέσεις" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Řecku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Informace o tom, jak podat stížnost k ochránci práv, naleznete v oddíle „Saisir le Défenseur des droits“ internetových stránek tohoto úřadu.

V oddíle „Nos partenaires“ internetových stránek ochránce práv naleznete seznam dalších subjektů ve Francii, které by vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

V sekci "If we can't help" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv najdete seznam dalších institucí vyřizujících stížnosti, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Linkovi" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Chorvatsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Συνδέσεις" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí na Kypru, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Lotyšsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek národního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Andere klachtvoorzieningen" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Nizozemsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Behörden" internetových stránek vládní agentury "HELP.gv.at" obsahuje seznam dalších orgánů a institucí vyřizujících stížnosti, které Vám případně mohou pomoci.


Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Ligações" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Portugalsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Stiri" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Rumunsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Useful links" (Užitečné odkazy) internetových stránek slovinského veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí ve Slovinsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Adresár liniek" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek parlamentního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí ve Finsku, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Informace o tom, jak podat stížnost k veřejnému ochránci práv, naleznete v oddíle „Ankohu“ internetových stránek tohoto úřadu.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.


Sekce "Useful Links" (Užitečné odkazy) internetových stránek národního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.


![quide.nota.advice]

Sekce "Links" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších orgánů v Černé Hoře, které by Vám mohly pomoci.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Informace o tom, jakým způsobem lze podat stížnost tureckému veřejnému ochránci práv, naleznete v oddíle „How do you apply?“ na internetových stránkách veřejného ochránce práv.


Informace o tom, jak podat stížnost k ochránci práv občanů, naleznete v oddíle „Complaint“ internetových stránek tohoto úřadu.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

![quide.nota.advice]

Sekce "Find Authorities" internetových stránek "Gateway to the public sector in Norway" obsahuje seznam dalších institucí v Norsku, které by Vám mohly pomoci.


Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Sekce "Other Ombudsmen in Bulgaria"  internetových stránek bulharské  "Ombudsman Information Network" (Informační sítě veřejného ochránce práv) obsahuje odkazy na další instituce pro ochranu práv v Bulharsku.


Sekce "Odkazy jinam" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek justičního kancléře obsahuje seznam dalších institucí v Estonsku a v Evropě, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Χρήσιμες Συνδέσεις" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Řecku, které by Vám mohly pomoci.


Informace o tom, jak podat stížnost k ochránci práv, naleznete v oddíle „Saisir le Défenseur des droits“ internetových stránek tohoto úřadu.

V oddíle „Nos partenaires“ internetových stránek ochránce práv naleznete seznam dalších subjektů ve Francii, které by vám mohly pomoci.


V sekci "If we can't help" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv najdete seznam dalších institucí vyřizujících stížnosti, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Linkovi" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Chorvatsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Συνδέσεις" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí na Kypru, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Lotyšsku, které by Vám mohly pomoci.Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek národního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.
Sekce "Andere klachtvoorzieningen" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Nizozemsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Behörden" internetových stránek vládní agentury "HELP.gv.at" obsahuje seznam dalších orgánů a institucí vyřizujících stížnosti, které Vám případně mohou pomoci.Sekce "Ligações" (Odkazy) internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Portugalsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Stiri" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí v Rumunsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Useful links" (Užitečné odkazy) internetových stránek slovinského veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí ve Slovinsku, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Adresár liniek" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.


Sekce "Links" (Odkazy) internetových stránek parlamentního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí ve Finsku, které by Vám mohly pomoci.Informace o tom, jak podat stížnost k veřejnému ochránci práv, naleznete v oddíle „Ankohu“ internetových stránek tohoto úřadu.Sekce "Useful Links" (Užitečné odkazy) internetových stránek národního veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších institucí, které by Vám mohly pomoci.Sekce "Links" internetových stránek veřejného ochránce práv obsahuje seznam dalších orgánů v Černé Hoře, které by Vám mohly pomoci.


Informace o tom, jakým způsobem lze podat stížnost tureckému veřejnému ochránci práv, naleznete v oddíle „How do you apply?“ na internetových stránkách veřejného ochránce práv.


Informace o tom, jak podat stížnost k ochránci práv občanů, naleznete v oddíle „Complaint“ internetových stránek tohoto úřadu.Sekce "Find Authorities" internetových stránek "Gateway to the public sector in Norway" obsahuje seznam dalších institucí v Norsku, které by Vám mohly pomoci.Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

![quide.nota.advice]

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

![ guide.nota.advice ]

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.
Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Pozn.: Informace v tomto interaktivním průvodci mají jen orientační charakter. Jestliže si stále nejste jisti, kam se máte se svou stížností obrátit, nebo pokud se přes podaná doporučení domníváte, že předmět Vaší stížnosti lze řešit na evropské úrovni, obraťte se na evropského veřejného ochránce práv.

Jak řešíme stížnosti?

Toto schéma poskytuje hrubý přehled o tom, jak veřejná ochránkyně postupuje při řešení stížností.

 • Stížnost přijata

  • Úřad veřejného ochránce ověří,
   zda je třeba zahájit šetření.

   • Šetření zahájeno

    Stěžovatel je informován dopisem.

    • Šetření

     Veřejná ochránkyně posoudí stížnost a může:
     - požádat instituci nebo orgán, aby odpověděly nebo poskytly více informací,
     - uspořádat schůzku anebo provést inspekci v instituci nebo orgánu,
     - požádat stěžovatele o informace nebo připomínky.

     • Stížnost může být urychleně vyřízena.

      • Návrh řešení

       Pokud instituce souhlasí, je záležitost vyřešena.

     • Veřejná ochránkyně zjistí nesprávný úřední postup.

      • Veřejná ochránkyně vydá doporučení
       k řešení nesprávného úředního postupu.

       Instituce poskytne vyjádření do 3 měsíců. Stěžovatel může předložit připomínky.

       • Závěrečné rozhodnutí

        Zahrnuje závěrečná zjištění, např.:
        - přijatá doporučení,
        - problém vyřešen,
        - nesprávný úřední postup odstraněn,
        - systémy/postupy zlepšeny.

     • Veřejná ochránkyně nezjistí nesprávný úřední postup.

   • Žádné šetření

    - Problém nespadá pod mandát veřejného ochránce práv.
    - Stížnost není přípustná (např. protože se stěžovatel nejprve nepokusil vyřešit záležitost přímo u instituce nebo orgánu EU).
    - Nedostatek informací.
    - Jiný orgán může danou záležitost vyřešit lépe.

Podání stížnosti

Z důvodu efektivity využívá evropský veřejný ochránce práv on-line systém pro podávání stížností.

On-line stížnosti lze podat ve třech jednoduchých krocích:

1 Ověřte si, zda jsou splněna kritéria

Projděte kontrolní seznam pro podání stížnosti a ujistěte se, že evropský veřejný ochránce práv může vaši stížnost prošetřit.

2 Připravte si předem nezbytné informace a dokumenty

Stížnost musí obsahovat tyto informace:

 • název instituce EU, na kterou si chcete stěžovat,
 • rozhodnutí nebo záležitost, jež je předmětem stížnosti,
 • co podle vás instituce EU učinila špatně,
 • co by podle vás měla učinit, aby to napravila,
 • zda již byla záležitost vyřešena u soudu nebo je předmětem soudního řízení.

Abychom stížnost mohli považovat za úplnou, musíte předložit tyto dokumenty:

 • doklad o tom, že jste se již obrátili na dotčenou instituci EU, abyste zjednali nápravu, a že jste jí poskytli dostatek času na odpověď. Tuto podmínku je třeba splnit, aby byla stížnost přípustná. Dokud takový doklad neobdržíme, nebudeme se vaší stížností moci zabývat,
 • případně podpůrné dokumenty týkající se rozhodnutí nebo záležitosti, jež je předmětem stížnosti, a uvádějící datum, kdy jste se o něm (ní) dozvěděla.
3 Vytvořte si účet nebo se přihlaste do již založeného účtu

Abyste mohli podávat stížnosti, musíte si vytvořit účet. Po vytvoření účtu můžete stížnost v klidu vypracovat a podat ji. Ze stejného účtu můžete poté kontrolovat stav stížnosti nebo podávat nové stížnosti.

Pokyny ke stížnostem

 • Stížnost musí být stručná. Ve výjimečných případech, kdy stížnost nelze omezit na maximální počet slov povolený ve formuláři, přiložte její úplné znění a v polích formuláře uveďte shrnutí stížnosti.
 • Pokud se stížnost týká více záležitostí, očíslujte je a jednotlivě popište. U každého údajného pochybení uveďte argumenty a předložte podpůrné dokumenty. Jasně specifikujte, jaké kroky by podle vás měly být učiněny k vyřešení jednotlivých záležitostí, na které si stěžujete.
 • Veřejnému ochránci práv poskytněte pouze dokumenty nebo informace, které jsou nezbytné k pochopení stížnosti.
 • Neuvádějte osobní údaje třetích stran, pokud je veřejný ochránce práv nutně nepotřebuje ke zpracování stížnosti.

Speciální on-line formulář nám umožňuje vyřizovat stížnosti efektivněji a rychleji. V případě, že jej nemůžete použít, evropský veřejný ochránce práv akceptuje stížnosti podané e-mailem nebo poštou.

Podání stížnosti poštou

Vezměte prosím na vědomí, že některými stížnosti se nemůžeme zabývat. Proto vám i v případě, kdy máte v úmyslu zaslat stížnost poštou, doporučujeme projít si před jejím odesláním kontrolní seznam pro podání stížnosti.

Pokud nemůžete podat stížnost on-line a chtěli byste ji zaslat poštou:

 • Vyplňte formulář stížnosti.
 • Veřejnému ochránci práv poskytněte pouze dokumenty nebo informace, které jsou nezbytné k pochopení stížnosti.
 • Stížnost musí být stručná. Ve výjimečných případech, kdy je stížnost delší než pět stran, ve formuláři stížnosti uveďte její shrnutí a očíslujte strany přiložené stížnosti.
 • Přiložte:
  • doklad o tom, že jste se již obrátili na dotčenou instituci EU, abyste zjednali nápravu. Tuto podmínku je třeba splnit, aby byla stížnost přípustná. Jinak vám bude sděleno, že se vaší stížností nemůžeme zabývat,
  • případně podpůrné dokumenty týkající se rozhodnutí nebo záležitosti, jež je předmětem stížnosti, a uvádějící datum, kdy jste se o něm (ní) dozvěděla.
 • Ujistěte se, že všechny přiložené dokumenty, které pochybení dokládají (např. korespondence), jsou očíslovány a opatřeny názvem (např. 1. dopis od xx – datum, 2. e-mail pro xx – datum atd.). Předložte také seznam uvádějící čísla a názvy jednotlivých dokumentů. Ve stížnosti odkazujte na dokumenty příslušným číslem.
 • Neposkytujte veřejnému ochránci práv osobní údaje třetích stran, pokud je nutně nepotřebuje ke zpracování stížnosti.

 

1Stáhněte si formulář stížnosti ve formátu PDF.
Formulář stížnosti (PDF 66.32 KB)

2Vyplněný formulář zašlete evropskému veřejnému ochránci práv.

Médiateur européen
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F-67001 Strasbourg Cedex