Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Zaměřeno na

EVENT- European Network of Ombudsmen Conference – 8 April in Brussels

On the eve of the European elections, European Ombudsman Emily O’Reilly organised the European Network of Ombudsmen conference to discuss measures to improve participatory democracy in the EU.

This annual event brought together more than 100 national and regional ombudsmen as well as petition committees from all over Europe. The European Ombudsman chairs the network and coordinates cooperation among colleagues across Europe.

The network members also held joint sessions with members of SOLVIT, the European Commission's cross-border problem solving mechanism.

Čím se zabýváme


Evropská veřejná ochránkyně práv se snaží prosazovat řádnou správu na úrovni EU. Veřejná ochránkyně práv prošetřuje stížnosti na nesprávný úřední postup orgánů a institucí EU a proaktivně se zabývá širšími systémovými problémy.

Oblasti činnosti

Evropský veřejný ochránce práv prosazuje řádnou správu.
Nejčastěji se zabýváme těmito záležitostmi: