Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Zaměřeno na

EU response to the COVID-19 outbreak

The COVID-19 pandemic has resulted in a series of measures at the national and EU level.

While decisions to do with equipping hospitals, closing schools or introducing restrictions are for Member States to take, the EU has agreed several supporting measures to help national governments combat the virus.

It is the European Ombudsman's task to monitor the transparency and accountability of EU institutions but also to help people understand who takes decisions at the EU level and how.

Čím se zabýváme


Evropská veřejná ochránkyně práv se snaží prosazovat řádnou správu na úrovni EU. Veřejná ochránkyně práv prošetřuje stížnosti na nesprávný úřední postup orgánů a institucí EU a proaktivně se zabývá širšími systémovými problémy.

Oblasti činnosti

Evropský veřejný ochránce práv prosazuje řádnou správu.
Nejčastěji se zabýváme těmito záležitostmi: