Chcete podat stížnost na
orgán či instituci EU?

Emily O'Reilly

Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly spolupracuje s orgány, institucemi a jinými subjekty Evropské unie s cílem dosáhnout nejvyššího možného standardu správních postupů ku prospěchu evropských občanů. Za tímto účelem se zabývá problémy, které občané vyjádří ve svých stížnostech podaných k jejímu úřadu, a v rámci své strategické činnosti provádí i šetření z vlastního podnětu. Veřejná ochránkyně práv je přesvědčena, že Evropská unie již dosáhla vysoké úrovně kvality správních postupů, musí však stanovit „zlatý standard“ z hlediska veřejné správy a její interakce s občany. Veřejná ochránkyně práv proto podporuje orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie prostřednictvím návrhů a doporučení ke zlepšení jejich činnosti.

Mým cílem je podporovat instituce EU, aby se staly efektivnějšími, transparentnějšími a odpovědnějšími, strategickým zvyšováním viditelnosti a dopadu činnosti Evropského veřejného ochránce práv.

Emily O'Reilly, 30 června 2014

Úloha

Evropský veřejný ochránce práv je nezávislá instituce, která volá orgány a instituce EU k odpovědnosti a také prosazuje řádnou správu. Veřejný ochránce práv pomáhá lidem, podnikům a organizacím, které čelí problémům se správou EU tím, že šetří stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu ze strany orgánů a institucí EU, ale také se aktivně zaměřuje na obecnější systémové problémy.

Životopis

Emily O'Reillyová byla zvolena evropskou veřejnou ochránkyní práv v červenci 2013 a svého úřadu se ujala dne 1. října 2013. V prosinci 2014 byla opětovně zvolena na pětileté období. Před tím byla první ženou, která zastávala funkci veřejného ochránce práv a komisaře pro informace v Irsku (od roku 2003), a v roce 2007 byla jmenována komisařkou pro informace týkající se životního prostředí. Emily O'Reillyová je autorka publikací a bývalá novinářka a reportérka, která si za svoji práci vysloužila významné domácí i mezinárodní uznání.
Etika a chování

Evropská veřejná ochránkyně práv Emily O'Reilly je pevně přesvědčena, že v zájmu zajištění důvěry veřejnosti musí orgány a instituce EU fungovat jako odpovědná transparentní služba vstřícná k občanům a musí dodržovat nejvyšší etické normy. Úřad veřejného ochránce práv se zavazuje mimo jiné plně respektovat zásady integrity a odpovědnosti ve všech svých činnostech. Kromě přijetí kodexu chování veřejného ochránce práv v únoru 2015 materiály v sekci webových stránek úřadu s názvem etika a chování usilují o plnění tohoto závazku, a to mimo jiné poskytováním zcela transparentních informací o chování a využívání zdrojů úřadu veřejného ochránce práv.