Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Dostupné jazyky:
  • HRHrvatski

Odluka o propustu Europske komisije da podnositelja pritužbe obavijesti o stanju pritužbe o tome da je Hrvatska prekršila pravo EU-a u području gospodarenja otpadom [CHAP(2019)441] (predmet 946/2021/ABZ)

Predmet: Pritužba 946/2021/ABZ

 

Poštovani gospodine X,

Europskom ombudsmanu podnijeli ste pritužbu o propustu Europske komisije da Vas obavijesti o stanju Vaše pritužbe o tome da je Hrvatska prekršila pravo EU-a u području gospodarenja otpadom [CHAP(2019)441].

Obavijestili smo Europsku komisiju o Vašoj pritužbi i zatražili od nje da Vam pošalje odgovor. Komisija nas je obavijestila da Vam je odgovorila 1. srpnja 2021. i navela razloge zbog kojih namjerava zaključiti predmet.

Predmet je stoga zaključen i smatra se riješenim.

Napominjemo da se ova istraga odnosi isključivo na propust Komisije da odgovori na Vaš upit.

Primili smo na znanje da ste 13. srpnja 2021. Komisiju e-poštom obavijestili da niste zadovoljni njezinim odgovorom. Sada je na Komisiji da uzme u obzir Vaše primjedbe prije nego što donese konačnu odluku o tom pitanju.

 Ako niste zadovoljni meritumom eventualne konačne odluke Komisije, možete podnijeti novu pritužbu Ombudsmanu. Međutim, napominjemo da u skladu sa sudskom praksom[1] Komisija ima široko diskrecijsko pravo kad je riječ o rješavanju pritužbi radi utvrđivanja povrede prava, što znači da čak i u slučaju povrede prava EU-a Komisija može odlučiti da neće nastaviti s predmetom. Naše je preliminarno mišljenje da je odgovor koji Vam je Komisija dala razuman.

Svjesni smo da to nije rezultat koji ste očekivali, no nadamo se da će Vam navedena pojašnjenja biti korisna.

S poštovanjem, 

Tina Nilsson

Voditeljica Jedinice za rješavanje predmeta

 

Strasbourg, 11/08/2021

 

[1] Presuda Suda od 14. veljače 1989., Starfruit protiv Komisije, predmet 247/87, dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:61987CJ0247.