Chcete podat stížnost na orgán či instituci EU?

Rozhodnutí týkající se reakce Evropské investiční banky na obavy ohledně toho, že před přijetím rozhodnutí o přijetí do zaměstnání má k dispozici určité osobní údaje o uchazečích (případ OI/5/2021/PB)

Případ se týkal praxe Evropské investiční banky (EIB), která před přijetím rozhodnutí o přijetí do zaměstnání od uchazečů o zaměstnání požaduje, aby jí poskytli určité osobní údaje, zejména o jejich rodinné situaci.

Veřejná ochránkyně práv uznala, že EIB zavedla tuto praxi proto, aby její postupy byly co nejúčinnější. Vyjádřila však znepokojení nad tím, že shromažďování osobních údajů je nepřiměřené a může mít negativní dopad na důvěru v postupy náboru EIB. Ne všichni uchazeči jsou tak bezpodmínečně ujištěni, že osobní údaje nebudou za žádných okolností hrát roli, pokud jde o jejich vyhlídky na získání pracovního místa.

EIB odpověděla, že změnila své postupy tak, aby reagovala na obavy vznesené veřejnou ochránkyní práv.

Veřejná ochránkyně práv konstruktivní odpověď EIB uvítala a šetření uzavřela.

The inquiry

1. The Ombudsman set out the issue in her letter opening the inquiry: the EIB had established a practice whereby it requests certain personal information (such as on household composition and dependants) from job applicants. This practice was related to efficiency concerns. She noted that the EIB had in the meantime changed this practice to make the provision of such information voluntary. This may nonetheless be problematic in practice. If candidates are asked to provide information in the context of a recruitment procedure, they may consider that failing to do so could negatively prejudice their prospects[1].

2. The EIB replied that it had reconsidered its practice and decided not to ask candidates for any information regarding their family situation, including information on dependents - not even on a voluntary basis - before the final candidate is determined. This new procedure is in place since 1 April 2021. As a consequence, applicants are no longer asked to provide information on their family situation during the selection process. Only the selected candidate (i.e. for whom a signed selection note has been sent to Personnel) is asked to provide the personal details regarding their family situation to determine their benefits package. The changes have been formalized in the internal procedures of the EIB[2].

3. The Ombudsman very much welcomes the EIB’s response in this case.

Conclusion

The Ombudsman closes the inquiry with the conclusion that the EIB has given a most constructive response and that the matter is now settled.

Emily O'Reilly
European Ombudsman


Strasbourg, 01/12/2021

 

[1] The Ombudsman’s full letter is here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/143366

[2] The EIB’s full reply is here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/149856