• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Tematické dokumenty

Tato sekce se zabývá zveřejňováním řady tematických dokumentů, které mají prezentovat názory a postoje veřejného ochránce práv k různým strategicky významným tématům její práce nebo k obecnějším otázkám souvisejícím s řízeními.

Tematické dokumenty se obvykle soustředí na témata, u nichž byl přínos veřejného ochránce práv zvlášť cenný v souvislosti s pomocí stěžovatelům a udržením vysoké úrovně řádné správy věcí veřejných.

Dokumenty budou do této sekce doplněny, jakmile budou k dispozici.