• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Shrnutí rozhodnutí ve věci 2216/2017/AMF týkající se odepření Evropské komise poskytnout veřejnosti přístup k dokumentům a informacím týkajícím se jednání s členy Komise

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Případ: 2216/2017/AMF
    Otevřeno dne 16.1.2018 - Rozhodnutí ze dne 16.1.2018
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Evropská komise

Věc se týkala žádosti o přístup veřejnosti k dokumentům, konkrétně k přepisům nebo zápisům z jednání mezi Georgem Sorosem a členy Evropské komise.

Komise informovala stěžovatele, že žádné takové dokumenty nevlastní. Poskytla mu však odkazy na internetové stránky, na kterých zveřejnila některé informace o obsahu a místu a datech konání jednání. Stěžovatel měl za to, že Komise se žádostí patřičně nezabývala.

Veřejná ochránkyně práv danou věc prošetřila a zjistila, že na straně Evropské komise nedošlo při vyřizování žádosti o přístup k dokumentům k žádnému nesprávnému úřednímu postupu.