• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Shrnutí rozhodnutí ve věci 1569/2016/DR o odmítnutí Evropské komise poskytnout plný přístup k e-mailu, který obdržela od jedné IT společnosti v průběhu přípravy směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR)

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Případ: 1569/2016/DR
    Otevřeno dne 29.10.2016 - Rozhodnutí ze dne 19.12.2017
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Evropská komise

Stěžovatelka, poslankyně Evropského parlamentu, uvedla, že Evropská komise ji neprávem zamítla udělit plný přístup k e-mailu, který obdržela od jedné IT společnosti v průběhu vypracovávání návrhu směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR). Byl poskytnut pouze částečný přístup. Stěžovatelka také tvrdila, že Komise jí neumožnila požádat o přezkoumání rozhodnutí, kterým byl zamítnut plný přístup k e-mailu, což se ukázalo jako relevantní až po získání částečného přístupu, ovšem v okamžiku podání původní žádosti o přístup to relevantní nebylo.

Veřejná ochránkyně práv požádala Komisi, zda by nepřehodnotila své zamítnutí zveřejnit celou větu, kterou upravila. Komise nakonec souhlasila se zveřejněním původního znění ve větším rozsahu, ale ne se zveřejněním celé věty. Veřejná ochránkyně práv rozhodla, že Komise podnikla přiměřené kroky, aby tomuto bodu stížnosti vyhověla.

V druhém bodě veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že ze strany Komise nedošlo k nesprávnému úřednímu postupu.