• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Shrnutí rozhodnutí ve věci 644/2015/PMC týkající se zadávacího řízení Evropské centrální banky na poskytování cestovních služeb pro její zaměstnance

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Případ: 644/2015/PMC
    Otevřeno dne 9.5.2015 - Doporučení týkající se 6.10.2016 - Rozhodnutí ze dne 23.11.2017
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Evropská centrální banka

Věc se týkala organizace zadávacího řízení Evropské centrální banky (ECB) na poskytování cestovních služeb pro zaměstnance ECB a na zpracování jejich cestovních výdajů. Německý poskytovatel cestovních služeb podal stížnost u veřejného ochránce práv, v níž uvedl, že ECB porušila zásadu rovného zacházení a nediskriminace tím, že zadávací řízení nerozdělila do dvou samostatných částí a obsahovalo řadu požadavků, které zvýhodnily jejího stávajícího poskytovatele těchto služeb.

Veřejná ochránkyně práv dospěla k závěru, že ECB s náležitou pečlivostí nevyhodnotila důsledky spojení těchto dvou služeb do jediné zakázky. Jelikož ECB mezitím již tuto zakázku zadala, veřejná ochránkyně práv doporučila, aby ECB přijala opatření k tomu, aby u zadávacích řízení v budoucnu prováděla příslušná specifická vyhodnocení.

Ve své odpovědi ECB veřejnou ochránkyni práv informovala o tom, že aktualizovala svoji Příručku k zadávání zakázek a Příručku k organizačním postupům tak, aby bylo ve všech relevantních případech možné zvážit zadání zakázek ve formě samostatných částí.

Veřejná ochránkyně práv vítá kroky podniknuté Evropskou centrální bankou a bere na vědomí, že ECB ve svém posledním zadávacím řízení na poskytování cestovních služeb tyto služby rozdělila do samostatných částí zakázky. Vzhledem k tomu, že ECB přijala doporučení veřejné ochránkyně práv, věc byla uzavřena.