• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Shrnutí rozhodnutí ve věci 64/2017/NF týkající se veřejné konzultace Evropské komise, která nebyla k dispozici ve všech úředních jazycích EU

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Případ: 64/2017/NF
    Otevřeno dne 4.2.2017 - Rozhodnutí ze dne 7.12.2017
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Evropská komise

Německé sdružení, které zastupuje zájmy spotřebitelů, podalo stížnost na rozhodnutí Evropské komise uskutečnit veřejnou konzultaci pro širší veřejnost pouze v anglickém jazyce. Stěžovatel tvrdil, že rozhodnutí Komise znamená, že veřejné konzultace se nemohou zúčastnit občané EU, kteří dostatečně neovládají angličtinu.

Vzhledem k tomu, že dotčená veřejná konzultace se blížila k závěru, veřejná ochránkyně práv neprodleně poté, co zahájila šetření, požádala Komisi, aby dobu trvání konzultace prodloužila a aby poskytla stěžovateli překlad dokumentů konzultace do německého jazyka. Veřejná ochránkyně práv rovněž požádala Komisi, aby ostatním občanům umožnila vyžádat si překlady do jimi preferovaného jazyka EU.

Komise odpověděla prohlášením, že usiluje o dodržování zásady mnohojazyčnosti. Uvedla však, že vzhledem k tomu, že její zdroje určené na překlady jsou omezené, nemůže přistoupit na návrh řešení, který předložila veřejná ochránkyně práv. Komise tvrdila, že pokud tak učiní, stanoví tím precedent, kterému bude moci jen obtížně dostát.

Veřejná ochránkyně práv vyjadřuje politování nad tím, že Komise nepřistoupila na její návrh okamžitého řešení v této konkrétní věci. Veřejná ochránkyně práv dochází k závěru, že rozhodnutí Komise vést veřejnou konzultaci pouze v anglickém jazyce zakládalo nesprávný úřední postup.

Veřejná ochránkyně práv však bere na vědomí, že pokud by v této věci byla uplatněna nová pravidla pro veřejné konzultace, která Komise nedávno přijala, byla by veřejná konzultace zpřístupněna nejméně v německém, anglickém a francouzském jazyce, případně dokonce ve všech úředních jazycích EU. Kromě toho v současné době probíhá šetření veřejné ochránkyně práv týkající se obecného jazykového režimu Komise pro veřejné konzultace. Za těchto okolností veřejná ochránkyně práv dochází k názoru, že pokračovat v šetření nebo vydávat v této věci doporučení by bylo zbytečné.