• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Shrnutí rozhodnutí ve věci 1933/2014/JF týkající se odmítnutí poskytnout úplný veřejný přístup ke zprávě o schůzce evropského komisaře pro obchod a nadnárodní ropné a plynárenské společnosti

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Případ: 1933/2014/JF
    Otevřeno dne 17.12.2014 - Rozhodnutí ze dne 27.11.2017
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Evropská komise

Věc se týkala odmítnutí Evropské komise poskytnout úplný veřejný přístup organizaci Friends of the Earth Europe ke zprávě o schůzce komisaře pro obchod a společnosti ExxonMobil.

V průběhu šetření evropské veřejné ochránkyně práv a v návaznosti na její návrh týkající se zveřejnění určité části obsahu dokumentu poskytla Komise organizaci Friends of the Earth Europe částečný přístup k e-mailové zprávě při třech různých příležitostech. V důsledku toho byla zveřejněna naprostá většina zprávy o schůzce a předmětem sporu zůstává pouze omezená část obsahu. Veřejná ochránkyně práv upozornila, že stěžovatel nepředložil k poskytnutým zveřejněním žádné připomínky, když k tomu byl vyzván, a Komise částečně vyhověla návrhu řešení, který předložila veřejná ochránkyně práv. Veřejná ochránkyně práv tudíž konstatovala, že žádná další šetření nejsou nutná.