• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Údajné nepřijetí příslušných opatření v souvislosti se zvýšenou úmrtností včel

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Případ: 512/2012/BEH
    Otevřeno dne 28.3.2012 - Rozhodnutí ze dne 2.10.2012
  • Dotčená instituce (Dotčené instituce): Evropská komise
  • Oblast(i) práva: Zemědělství
  • Typy údajně nesprávného úředního postupu – i) porušení, nebo ii) porušení povinností týkajících se: Zákonnost (incorrect application of substantive and/or procedural rules) [Článek 4 EKRSP]
  • Předmět(y): Institucionální, politické a jiné záležitosti
Bee
Autor:
Autorská práva : Stocklib ©

Shrnutí rozhodnutí o stížnosti 512/2012/BEH na Evropskou komisi

Komise povolila používání řady insekticidů, známých jako neonikotinoidy, určených na ochranu rostlin.  Podle příslušného nařízení je povolení látek třeba přezkoumat, pokud z nových vědeckých důkazů vyplyne, že již nesplňují kritéria pro schválení, např. protože ohrožují zdraví zvířat.

V březnu 2012 se na evropského veřejného ochránce práv obrátil člen rakouského úřadu veřejného ochránce práv. Upozornil na skutečnost, že z pozorování včelařů i z nových vědeckých důkazů vyplývá, že některé neonikotinoidy vedly v posledních letech ke zvýšené úmrtnosti včel. Na základě toho stěžovatel tvrdil, že navzdory dostupnosti nových vědeckých důkazů Komise nepřijala příslušná opatření k řešení otázky úmrtnosti včel související s používáním některých neonikotinoidů. Stěžovatel tvrdil, že Komise by v souvislosti s úmrtností včel měla přijmout příslušná opatření.

Ve svém stanovisku Komise v podstatě uvedla, že bedlivě sleduje nový vědecký vývoj a v dubnu 2012 zahájila celkový přezkum posouzení rizik všech neonikotinoidů pro včely, který v současnosti provádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise dodala, že se předpokládá, že úřad EFSA toto posouzení dokončí do 31. prosince 2012. Stěžovatel ve svých připomínkách uvítal rozhodnutí Komise zahájit přezkum a vyjádřil naději, že se závažnou otázku úmrtnosti včel podaří vyřešit. Požádal také veřejného ochránce práv, aby ho informoval o výsledcích přezkumu.

Vzhledem k opatřením přijatým Komisí, mezi něž patří zahájení přezkumu, a na základě připomínek předložených stěžovatelem veřejný ochránce práv dospěl k závěru, že Komise stížnost vyřešila ke spokojenosti stěžovatele, a případ tudíž uzavřel. Současně požádal Komisi, aby ho informovala o výsledcích přezkumu do 31. března 2013.