• Podat stížnost
  • Žádost o informace
60th Rome Treaty anniversaryVaše Evropa - Portál evropských a národních veřejných služeb online

Dotazy členů sítě

Dostupné jazyky: bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Členové Evropské sítě veřejných ochránců práv mohou klást dotazy evropskému veřejnému ochránci práv o právních a politických záležitostech EU, s nimiž se setkali při svých šetřeních. Prostřednictvím postupu vyřizování dotazů, v němž evropský veřejný ochránce práv pomáhá členům sítě zajišťováním odpovědí odborníků z příslušných institucí EU, bylo vyřešeno mnoho šetření národních a regionálních veřejných ochránců práv a podobných orgánů způsobem, který by jinak nebyl možný.